Σεμινάριο Οργάνωση Παραγωγής

Οργάνωση Παραγωγής

Θέμα του σεμιναρίου είναι η οργάνωση των διαδικασιών που αφορούν την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου και η διαχείριση της χρηματοδότησης. Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον τομέα της παραγωγής τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών.

Η ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

 • Ανάγνωση και τεχνική ανάλυση Σεναρίου.  (Καταγραφή αναγκών).
 • Εξασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων (εάν υπάρχουν).
 • Σύνταξη προϋπολογισμού.
 • Συμφωνητικά / αμοιβές συντελεστών, ηθοποιών και συνεργείου.
 • Επιλογή, διαμόρφωση και ενοικίαση χώρων γυρίσματος.
 • Επιλογή και εξασφάλιση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Άδειες γυρίσματος
 • Οργάνωση μετακινήσεων και τροφοδοσίας.
 • Εξασφάλιση καταλυμάτων, διατροφής και μετακινήσεων γυρισμάτων εκτός έδρας.
 • Προγραμματισμός γυρισμάτων.
 • Ασφαλιστική κάλυψη παραγωγής.
 • Ενοικιάσεις ή κατασκευή ενδυμάτων και αξεσουάρ.
 • Κοστολόγηση, οργάνωση και επίβλεψη κατασκευής σκηνικών.
 • Επίβλεψη επεξεργασίας υλικού (post-production.
 • Απολογισμός παραγωγής.

Διάρκεια Σεμιναρίου:

1 μήνας / 4 εβδομάδες / 16 ώρες.

Κόστος Σεμιναρίου:

Ομαδική παρακολούθηση:  140,00€
Ατομική παρακολούθηση:  220,00€ 

Συμμετοχές / Εγγραφές:

3 έως 7 άτομα ανά τμήμα.
Ανανέωση εγγραφών ανά 15 ημέρες.

Ελεύθερη συμμετοχή στα Sunday’s Lab.

Video ολόκληρου του Σεμιναρίου.

Αναλυτικές Σημειώσεις.

Παρακολούθηση σε PC, Tablet or Mobile.

Βεβαίωση παρακολούθησης.

Open Video Lab

Πληροφορίες – Εγγραφές: 210-220.4589
info@openvideolab.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στη σύνδεση προετοιμασίας με τον εισηγητή του σεμιναρίου κάνετε την εγκατάσταση των εφαρμογών που θα χρησιμοποιήσετε στη διάρκεια των μαθημάτων και κατεβάζετε όλες τις φόρμες που θα σας χρειαστούν.

Όταν ξεκινήσουν τα μαθήματα, οι συμμετέχοντες καλούνται αρχικά να κάνουν την τεχνική ανάλυση (breakdown) του σεναρίου ενός διαφημιστικού spot  και να καταρτίσουν προϋπολογισμό γυρίσματος. Σε επόμενες συναντήσεις με βάση το σενάριο μιας ταινίας μικρού μήκους, καταγράφουν τις ανάγκες παραγωγής σε λίστες (φόρμες) των επιμέρους αναγκών  και προχωρούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού και του προγράμματος των γυρισμάτων της. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με το σενάριο ενός ωριαίου επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς.

Η υποστήριξη από το Open Video Lab περιλαμβάνει:

Σημειώσεις με την ύλη του σεμιναρίου και σενάρια τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών και κινηματογραφικών ταινιών σε ηλεκτρονική μορφή.

Προβολές video  και μελέτη/ ανάλυση σκηνών από διαφορετικά είδη παραγωγών.

Προδιαμορφωμένες  φόρμες, βίντεο & παρουσιάσεις σε power point. 

Σχετικά Σεμινάρια